Zavod Pelikan – Karitas, zavod za socialno-varstveno, preventivno, vzgojno-izobraževalno in zdravstveno delo, je bil ustanovljen leta 1998. Ustanovila ga je Slovenska karitas na pobudo takratnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Naši podatki:
ZAVOD PELIKAN – KARITAS
Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0201 0005 1046 022, pri NLB d.d.
Davčna številka: 11713097 (nismo DDV zavezanci)
Tajništvo (uprava), tel.: (01) 548 02 85 ali 030/ 646 945, faks: (01) 548 02 85
E-pošta: pelikan@karitas.si

Programi zavoda na področju zasvojenosti so namenjen celoviti psihosocialni obravnavi posameznikov in skupin, ki so se znašli v stiski, povezani z uživanjem prepovedanih drog in drugih oblik zasvojenosti, lahko tudi v različnih kombinacijah.
Preko različnih vrst spremljanja, vodenja, strokovnih delavnic in terapevtskega dela lahko posamezniki sprejmejo odločitev za življenje brez droge, alkohola ali drugih škodljivih substanc in se vključijo v celodnevno večmesečno obravnavo.
Osebe, ki so jim programi namenjeni, so zaradi dolgoletnih težav z zasvojenostjo socialno izključene, stigmatizirane in diskriminirane. Program ponuja takojšnjo in učinkovito pomoč in je prilagojen posamezniku, njegovim potrebam in zmožnostim. Razen jasno izražene volje po abstinenci se ob vključitvi ne postavlja dodatnih pogojev, programi so tako odprti za širok krog ljudi. V okviru programa se nudi strokovna pomoč in podpora tudi svojcem.
Programi na področju pomoči materam v stiski: v središču pozornosti je posamezna mati, ki se ji hoče pomagati, da bi sama videla svoj problem, da bo boljše videla svojo življenjsko situacijo in materinsko vlogo.
Programi uporabniku pomagajo pri:
• oblikovanju pozitivne samopodobe in odkrivanju svojih sposobnosti in talentov;
• spremembi načina življenja (zajema vzpostavitev osebnega reda, higiene, delovnih navad);
• izboljšanju družinskih vezi, širjenju socialne mreže, reintegraciji;
• predelavi negativnih življenjskih izkušenj;