8. januarja 2020 mineva 25 let odkar deluje Skupnost Srečanje v centru “Brat sonce sestra luna” v Novi Gorici (od leta 1997 pod okriljem Zavoda Pelikan – Karitas).

Slovesno ga je na današnji dan odprl sam ustanovitelj programa don Pierino Gelmini.

Zahvala gre provincialu p. Polikarpu Brolihu in vsem sobratom, ki so nam takrar odprli vrata svojega samostana na Kapeli in vsem sodelavcem Karitas, svojcem, prijateljem komune, prostovoljcem in dobrotnikom. Ne smemo pozabiti podpore bazične skupnosti v Italiji (Comunita Incontro), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki nas že od leta 2002 dalje sofinancira, FIHO in Slovenske karitas, Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščine in drugih občin, mnogih drugih podpornikov in dobrotnikov.

Potem, ko smo bili “izgnani” iz prvotne lokacije, smo na Kostanjevici našli dom, ki je topel in varen dom Skupnosti Srečanje še danes. Več sto mladih, in še več kot toliko njihovih domačih, je našlo tu razumevanje za svoje probleme in potrebe, zavetje pred viharji, ki jim jih je v življenje prinesla zasvojenost in luč upanja, da se je mogoče pobrati in začeti novo, drugačno: pošteno in odgovorno življenje.

Srebrni jubilej prvega centra Skupnosti v Sloveniji nas zavezuje, da smo odprti za vse, ki potrebujejo tovrstno pomoč, da smo v službi človekovega dostojanstva, (strokovni) pomočniki na poti upanja in spremljevalci na težki poti “spreobrnjenja”.

Še naprej hočemo pomagati uresničiti prigarane dobre in zdrave odločitve, da vsi skupaj postanemo bolj dobri ljudje, ki bodo dobroto srca lahko živeli v družini, službi in družbi.

Srečno v novo četrtstoletje!