Povezava na uradni dokument

Predgovor Laure d’Arrigo, predsednice upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Pandemija bolezni COVID-19 je od začetka leta 2020 dramatično vplivala na naš način življenja, saj so morale države v Evropi in po svetu uvesti nove ukrepe za zaščito javnega zdravja. Ta kriza je prizadela tudi vse vidike pojava drog v Evropi, vključno s proizvodnjo, prekupčevanjem, distribucijo in uporabo drog. Evropsko poročilo o drogah 2021: trendi in razvoj ponuja pregled tega razvoja dogodkov in ob podpori Statističnega biltena predstavlja najnovejše podatke in statistične podatke naših nacionalnih partnerjev. Poročilo vsebuje pregled na najvišji ravni v strnjeni obliki z obilico grafičnih elementov ter s povezavami do številnih spletnih informacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA).

Letošnje poročilo opredeljuje še vedno prisotne in naraščajoče izzive za javno zdravje in našo varnost, ki jih povzročata prekupčevanje s prepovedanimi drogami v Evropo in proizvodnja prepovedanih drog znotraj naših meja. Odpornost organiziranih kriminalnih združb, vključenih v trgovino z drogami, poudarja uvodna ugotovitev, da sedanja pandemija ni resno prizadela razpoložljivosti drog v Evropi. Še naprej so namreč prisotna tveganja za javno zdravje, ki izhajajo iz razpoložljivosti in uporabe široke palete prepovedanih snovi, pogosto zelo močnih ali čistih. Skladno s hitrim razvojem problema drog se mora razvijati tudi evropski odziv na droge. Analiza učinka bolezni COVID-19 je pokazala tudi, da so bile nekatere storitve za osebe s težavami z drogami sicer motene, vendar so se tudi službe pomoči precej hitro prilagodile, uvedle so inovativne delovne prakse za ublažitev vpliva sedanje krize na njihove stranke. Na politični ravni nova strategija in akcijski načrt EU na področju drog (2021–2025), ob ponovni potrditvi zavezanosti Evropske unije k uravnoteženemu in na dokazih temelječemu pristopu k pojavu drog, zagotavlja trden in celovit okvir za usklajeno ukrepanje za zaščito in izboljšanje javnega zdravja in blaginje ter za zagotavljanje visoke ravni varnosti. Z zadovoljstvom ugotavljam, da nova strategija izrecno priznava pomembno vlogo EMCDDA in njegovih partnerjev pri pripravi potrebnih dokazov za učinkovite politike in ukrepe na tem področju.

Skratka, v tem težkem času se želim posebej zahvaliti kolegom v mreži nacionalnih kontaktnih točk Reitox, našim drugim nacionalnim in mednarodnim partnerjem ter znanstvenemu odboru EMCDDA, katerih podpora je bila bistvena za to poročilo. Hvaležna sem tudi za prispevek številnih evropskih raziskovalnih skupin in strokovnjakov, ki so pomagali obogatiti tukaj predstavljeno analizo, ter za ključne prispevke, ki smo jih prejeli od naših evropskih partnerjev, in sicer od Evropske komisije, Europola, Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Povezava na uradni dokument