VABIMO
Na predavanje  MARIHUANA, mehka, neškodljiva droga ali prepovedana droga z resnimi stranskimi učinki, dne 18. novembra 2021 ob 18:00 uri,
kjer bomo predstavili  pogosto zamolčano plat  uživanja marihuana,  povezano z zasvojenostjo, nasiljem in težjimi oblikami duševnih motenj.
V programu Skupnost Srečanje – don Pierinovi komuni, se zaposleni vedno pogosteje srečujemo s posamezniki, zasvojenimi zgolj z marihuano, pridruženo težjo obliko duševne motnje (shizofrenijo) in nasilnimi izpadi. Naše klinične izkušnje so zelo podobne  opisom tujih avtorjev in znanstvenikov, ki pa žal niso ne prevedeni in ne objavljeni.
Predavanje je namenjeno staršem, učiteljem in vzgojiteljem, da pridobijo čim več informacij o drogi, ki je tako pogosta med mladimi, ima pa žal tudi precej nevarne stranske učinke, o katerih se premalo govori.
Predaval bo dr. Uroš Perko, spec. gestalt psihoterapije, z zasvojenimi dela v Skupnosti Srečanje in vodi skupine po socialno andragoški metodi.
Gost bo Brane Miličević, koordinator v Skupnosti Srečanje,  ima osebno izkušnjo zasvojenosti s trdimi drogami in uspešno končano komuno.
Svojo zgodbo in pogled na uživanje marihuane, bo delil uporabnik, zasvojen s trdimi drogami in alkoholom, ki je trenutno v programu Skupnost Srečanje.
dr. Uroš Perko
Zavod Pelikan – Karitas
Informativno – svetovalna pisarna Ajdovščina
Gregorčičeva ulica 17
5270   Ajdovščina
Telefon: 030 646 946
ISP Ajdovščina deluje s podporo občine Ajdovščina.