Antonov dom na Viču v Ljubljani se je v četrtek 16.9.2021 napolnil s 40 udeleženci strokovne konference.

Razlog za veliko zanimanje sta bila poleg predstavitve rezultatov programa Skupnosti MOST gotovo tudi oba predavatelja, ki ju tukaj na kratko predstavljamo:

Zdenka Čebašek Travnik je zdravnica, specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka. Je avtorica številnih strokovnih in poljudnih prispevkov s področja alkoholne politike in odvisnosti od alkohola, pa tudi s področja družinske terapije in izvedenstva. Uredila je več knjig in zbornikov ter s sodelavci organizirala več mednarodnih strokovnih srečanj.

Prof. dr. Zoran Zoričić je zdravnik, specialist psihiater. Je predstojnik  Zavoda za alkoholizem in druge odvisnosti Psihiatrične klinike Kliničnega centra Sestre Milosrdnice v Zagrebu in predavatelj na treh fakultetah. Je vodja referenčnega centra za droge pri Ministrstvu za zdravje Hrvaške. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih članov ter predavanj tako doma kot v tujini ter avtor knjige Ovisnost – Prevencija, liječenje i oporovak (2018).

PROGRAM KONFERENCE:

 • 9.00 – Kratek kulturni program in uvodni nagovori
 • 9.30 – dr. Zdenka Čebašek Travnik, Vloga in pomen skrivnosti v sistemski družinski dinamiki
 • 10.15 – dr. Zoran Zoričić, Medinstitucionalno sodelovanje na področju odvisnosti – “Zdravljenje odvisnika je zaključeno – kaj pa sedaj?” – (predavanje bo v hrvaškem jeziku, prevod ne bo zagotovljen)
 • 12.00 –  Okrogla miza: Rezultati dela v Skupnostih MOST (Silva Pavlin – Zavod Karitas Samarijan, Uroš Perko – Zavod Pelikan – Karitas, Mijo Levačić – Društvo Žarek upanja)

Strokovno konferenco si lahko v celoti ogledate tudi na Youtubu Slovenske karitas.

Sporočilo za javnost po izvedeni konferenci si lahko preberete tukaj.

********************

KAJ DELAMO V PROGRAMU SKUPNOSTI MOST

Konzorcij Skupnosti MOST je s to strokovno konferenco predstavil rezultate dvoletnega sodelovanja, kjer se 4 partnerske ustanove med seboj dobro dopolnjujemo. Poslanstvo organizacij konzorcija je izvajanje povezane, celostne, strokovne, premišljene in ciljno usmerjene psihosocialne rehabilitacije zasvojenim (alkohol / droge).

Naša posebnost je v:

 • ustanavljanju in dolgoročnem spremljanju posebnih malih skupnosti in spremljanih samostojnih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo zdravljenih oseb s težavami z zasvojenostjo
 • ponudbi raznolikih možnosti reintegracijskih modelov na enem mestu.

V projektu Skupnosti MOST (ime simbolizira trdnost) želimo skupno poslanstvo nadgraditi z dodatno ponudbo za uporabnike, hkrati pa s profesionalno in strokovno podporo okrepiti ta sektor in mu zagotoviti razvoj tudi v prihodnje. Naše poslanstvo razumemo kot vzpostavljanje mostov med uporabnikom in uporabnikom, med ustanovo in uporabnikom, med uporabnikom in svojci, med širšo družbeno skupnostjo in uporabnikom.

KDO SO NAŠI UPORABNIKI

 • osebe s težavami z zasvojenostmi (poudarek na alkoholu, vključevanje kemičnih zasvoje-nosti, pridružene nekemične), ki so zaključili verificiran program osnovne rehabilitacije
 • njihovi svojci, otroci in bližnji;
 • posamezniki, ki niso vključeni v program rehabilitacije, a izkazujejo potrebo po vključitvi v podporni strokovni program, ki jih bo opolnomočil v smislu sposobnosti za vztrajanje v življenju brez zasvojenosti; –> individualna svetovalna pomoč

POTREBE UPORABNIKOV

V program Skupnosti MOST so vključeni uporabniki po zaključenem osnovnem zdravljenju zasvojenostmi (alkohol, droge), ki imajo težave z vsakodnevnim ohranjanjem treznosti. Sami se ne zmorejo uspešno spopadati s številnimi izzivi, ki jih prinaša življenje in so povezani s področjem celostnega zdravja. Pri njih zaznavamo pomanjkanje funkcionalnih sposobnosti, zdravih navad in odgovornosti za lastno življenje. Da bi zmogli biti kos zahtevam vsakodnevnega življenja, potrebujejo opolnomočenje, kontinuirano dolgoročno spremljanje ter strokovno in osebno podporo in vodenje – tudi pri osnovnih življenjskih opravilih.  Manko imajo na različnih področjih: dnevna rutina, veščine in znanja za samostojno življenje, iskanje zaposlitve in dela, finančna vzdržnost in ravnanje z denarjem, odnosi s svojci, socialna mreža, čustvena otopelost…

NAŠ ODGOVOR

V okviru programa Skupnosti MOST smo zaznali in se je potrdilo, da je v bivanjski skupnosti oseb s podobno izkušnjo in vrednotami vse omenjene potrebe lažje dosegati. Uporabniki motivacijsko vplivajo drug na drugega na vseh področjih: dolgoročno vztrajanje v treznosti, zastavljanje življenjskih ciljev in delo na njihovi realizaciji, učenje zdravih medosebnih odnosov, socialno vključevanje, delovna reaktivacija.

NEKAJ KONKRETNIH PODATKOV:

 • Vzpostavili smo delujoče in povezano partnerstvo, pripravili strokovni koncept ter spisali strateški načrt.
 • Priprava, odprtje in oskrba 6 bivanjskih skupnosti, v katerih biva 15 oseb.
 • Opravili smo cca 1400 ur individualnega svetovanja z več kot 80 uporabniki.
 • Organizirali smo 14 različnih izobraževanj in usposabljanj.
 • S strokovnimi in drugimi objavami predstavljamo problematiko zasvojenosti mreži Karitas ter drugi zainteresirani javnosti in tako delujemo tudi preventivno.