Mladinski center Nova Gorica v novembru 2021, mesecu preprečevanja zasvojenosti v soorganizaciji z drugimi akterji v sklopu skupne iniciative »V znanju in povezovanju je moč« organizira dogodke, ter sklop predavanj in interaktivnih delavnic namenjenih vzgoji, samopomoči, gibanju ter ostalim tematikam.

Na delavnice in predavanja posameznega predavatelja, ki jih organizira Mladinski center Nova Gorica se lahko prijavite preko spletnega obrazca na njihovi spletni strani: https://www.mc-novagorica.si/zdravje-in-preprecevanje-zasvojenosti/v-znanju-in-povezovanju-je-moc/

Mi pa vas povabimo na dogodke 24. 11. 2021, ko bomo imeli dan odprtih vrat in predavanje dr. Andreja Perka, seveda ob upoštevanju epidemioloških razmer.


11.11.2021 od 17.00 do 19.00 preko ZOOM povezave
Prednastopna stanja in psihična priprava na nastop

vodi Red. prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog

Skozi delavnico bomo pojasnili, kaj so prednastopna psihična stanja, kako se praviloma učenci/dijaki/športniki počutijo v trenutku, ko je potrebno nekaj, kar so se naučili, za kar so trenirali, pokazati. Nastop predstavlja močen stresor in zaradi tega se naše telo odzove na tak stresor. Skozi predavanja bomo spoznali značilnosti delovanja v stresu in načine, kako se na tak stresor (nastop) učinkovito predstavimo. Spoznali bomo, kaj je anksioznost, kako jo preprečujemo, kako dvigujemo stresno toleranco in kako razvijemo učinkovite stile soočanja s stresno situacijo.

S psihično pripravo se borimo proti stresu, ki ga izzove nastop, preprečujemo tremo, zagotavljamo duševno stanje, ki omogoča najboljši možen nastop in realizacijo ciljev. Spoznali bomo različne tehnike psihične priprave, npr. globoko sproščanje, dihalne tehnike, pozitivni samogovor in tehnike vizualizacije, s katerimi skušamo nevtralizirati neustrezna prednastopna stanja.

Delavnica vključuje tudi prikaz in vadbo teh tehnik. Po koncu delavnice bomo skušali še odgovoriti na aktualna vprašanja.

Delavnica je primerna za vse učence in dijake, posebno tiste, ki imajo težave s svojo realizacijo sposobnosti in znanja pri preverjanjih, kontrolnih nalogah, izpitih ipd. Je pa posebej zanimica tudi za športnike in glasbenike ter vse ostale, ki imajo željo javno nastopati in želijo razvijati sposobnosti učinkovitega nastopanja.


18.11.2021 od 16.00 do 17.00 v ŽIVO, v prostorih Mladinskega centra Nova Gorica
Supervizija – predstavitev

vodi Domen Strmšnik, licenciran supervizor pri Socialni zbornici Slovenije

Zaposleni pri svojem delu nikoli ne smejo doseči ravni, ko se ne sprašujejo o svojem načinu dela, o svojih tegobah, težavah in skrbeh, ki jih imajo v povezavi z odločitvami, ki jih sprejmejo na delovnem mestu. Pri poklicih, kjer je ogromno dela z ljudmi, ni enoznačnih odgovorov, kako postopati. Človek se v teh poklicih konstantno sprašuje, ali je ravnal pravilno, kako je njegova odločitev vplivala na njegove sodelavce, kliente, stranke, kako ga dojemajo, kako se on sam počuti itn. Zato se je v te namene razvila t. i. supervizija kot strokovna pomoč zaposlenim, ki po eni strani:

–        preprečuje nastanku negativnih učinkov na delovnem mestu (izgorelost, apatija, ipd…),

–        po drugi strani pa omogoča strokovnim delavcem, da s to podporo nudijo bolj kvalitetno pomoč uporabnikom.

Z januarjem 2022 pričenjamo s skupinsko supervizijo namenjeno strokovnjakom pri delu z ljudmi na področju sociale, šolstva ali zdravstva, zato vas vabimo na predstavitveno srečanje.


25.11.2021 od 16.30 do 18.00 v ŽIVO, v prostorih Mladinskega centra Nova Gorica
Zvočna seansa

vodita mag. prof. glasbene pedagogike, Mojca Cej in Primož Kante, člana skupine Eternis

Zvok

Vse družbe, religije in tradicije, so učile o čudežnem in magičnem. Prenašanje in razodevanje teh naukov je bila naloga posameznikov, ki so bili poučeni o naravnih in duhovnih zakonih vesolja. Ti svečeniki, svečenice ali magi so s tajnimi veščinami uporabe zvoka, glasbe in besed poučevali, zdravili in razsvetljevali druge ljudi.  Zvok je vedno veljal za neposredno povezavo med človekom in božanskim. V vseh starodavnih šolah, ki so se imenovale misteriji, so učence učili, kako naj ga uporabljajo kot ustvarjalno in zdravilno silo. Zvok je najstarejša oblika zdravljenja in predstavlja pomemben del zgodnjih naukov Grkov, Kitajcev, Indijcev, Tibetancev, Egipčanov, Indijancev, Majev in Aztekov.

Zvočna seansa je ena izmed poti k celostni sprostitvi in popolni potopitvi v vibracije zvoka.

Ustvarja se z različnimi glasbili, kot so tibetanske posode, tingše, šamaski boben, indijanske flavte, razne ropotulje, oceanski boben, dežna palica…  Vsak inštrument ima določeno vibracijo in vpliva na naše fizično, čustveno, mentalno in duhovno stanje. Omogoča nam doživeti lastno bit onkraj kriterijev časa, materije in prostora. Ponudi nam pot do globokega doživetja na vseh nivojih.

Zvok inštrumentov uravnava delovanje obeh možganskih polovic. Med samo zvočno kopeljo, se valovanje možganov spusti na frekvenco, podobno tisti, preden zaspimo (tudi pod 4 Hz). To pomeni, da se naša zavest umika in vstopamo v podzavest. Ko vstopimo v to stanje, lahko prenesemo naše zavestne odločitve v podzavestne. Tako nam omogoči hitrejše doseganje ciljev.  Zvočna seansa zedini telo, um in srce.

Dogodek ne nadomešča profesionalne medicinske in psihološke obravnave. Udeležencem ni svetovano, da prenehajo jemati zdravila ali spremenijo kakršen koli tretma, ki jim ga je predpisal osebni zdravnik

 


30.11.2021 od 17.00 do 18.00 preko ZOOM povezave
Ranjena samopodoba mladih ali kako otrokom pomagati do dobre telesne samopodobe?

vodi Dr. Lucija Čevnik

Mladi so danes še posebej izpostavljeni negativnim medijskim, družbenim in vrstniškim pritiskom, ki vplivajo na pojav negativne telesne samopodobe. Obremenjenost z zunanjostjo se kaže v pretirani skrbi za telo (sindrom »čarobnega« ogledala). Mladi se v želji, da bi osvojili lepotni ideal, zatekajo k uporabi različnih nezdravih lepotnih praks (pretirano hujšanje, ličenje, telesna vadba, lepotna kirurgija). Kronično nezadovoljstvo s telesnim videzom, pa vse pogosteje vodi v različne oblike odvisnosti in motenje hranjenja (anoreksija, bulimija, bigoreksija, ortoreksija).

V okviru predavanja bomo govorili, kako pri otrocih in mladostnikih spodbujati pozitiven odnos do lastnega telesa ter na kakšen način zmanjšati možnosti za pojav negativne telesne samopodobe. Odgovorili bomo tudi na dileme, kaj storiti, ko telesna samopodoba postane problematična in na kakšen način lahko starši otroku pomagajo premagovati težave povezane s telesnostjo (pretirana skrb s količino zaužite hrane, pretirana telesna vadba, stalno preverjanje teže, občutek sramu/krivde zaradi zaužite hrane, primerjanje svojega telesa in telesa drugih z »ideali«, ki so realno dosegljivi le peščici, neprestani komentarji o vitkosti ipd.).

Na predavanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja in izzive:

  • Kako zmanjšati oz. omiliti negativen vpliv medijev na telesno samopodobo otrok in mladostnikov?
  • Kako naravnati vzgojo in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju otrokove pozitivne telesne samopodobe?
  • Kako reagirati, kadar se otrok sooča z bolečimi komentarji vrstnikov na račun telesnega videza?
  • Ozaveščanje dejavnikov, ki spodbujajo nezadovoljstvo s telesnim videzom in vodijo v pojav negativne (telesne) samopodobe pri otrocih in mladostnikih.
  • Kateri so dejavniki in okoliščine, ki pripeljejo do motenj hranjenja?

Dr. Lucija ČEVNIK, sociologinja, publicistka, specializantka lacanovske psihoanalize, predavateljica in svetovalka, ki s svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami uči razvijati pozitivno telesno samopodobo, zdrav odnos do lastnega telesa in pomaga kvalitetno reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov.

Svetuje in pomaga pri bolečem soočanju z globinami notranjih strahov, ki nam ves čas tiho prišepetavajo, da takšni kot smo, nismo dovolj dobri, dovolj lepi, dovolj pametni. Da preprosto nismo dovolj, da bi bili ljubljeni in sprejeti.

Navdihuje, ko nas preplavi sram in izgubimo ljubezen in sočutje do lastnega odseva v ogledalu. Več na: www.lucijacevnik.si