Pred dobrimi dvajsetimi leti je bila večina odvisnikov zasvojenih s trdimi drogami, danes pa že prevladujejo nekemične zasvojenosti. S podobnim trendom se srečujemo zaposleni v Skupnosti Srečanje (Don Pierinova komuna). Heroinskih zasvojencev je veliko manj, vedno več je uživalcev marihuane in kokaina, prevladovati pa začenjajo za obravnavo in urejanje zelo trdovratni digitalni zasvojenci, za katere je tudi značilno, da so skoraj pet krat nasilnejši kot drugi zasvojeni (alkoholiki, odvisniki od različnih drog,…).

Na simpoziju, ki je potekal pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica v sejni dvorani občine, so predavatelji dr. Andrej Perko, terapevt Miha Kramli in dr. Uroš Perko spregovorili o ustrezni obravnavi digitalnih zasvojenosti, s poudarkom na mladi generaciji.

Kot je v uvodu omenil Zvonko Horvat Žnidaršič, strokovni vodja programa Skupnost Srečanje, ki že od leta 1994 deluje na Kapeli, kot prva komuna po metodi Don Pierina:»Danes smo kot družba pred velikimi velikimi izzivi. Ne eni strani se mnogi, ki se srečujejo s tem problemom pogrezajo v obup in pesimizem, na drugi strani pa se nekateri tolažijo s tem ko podcenjujejo problem in mu ne posvečajo dovolj pozornosti. Mogoče smo na podobni točki, kot v začetku devedesetih let prejšnjega stoletja. Nekaj pa je kljub vsemu bolje. Imamo znanje, imamo izkušnje in imajo ljudi, ki so pripravljeni na trem področju delovati in pomagati«.

Glede na hitro naraščanje vseh vrst zasvojenosti in velike razlike med zasvojenimi posamezniki je povsem smiselno, da obstaja več načinov zdravljenja. Uspešnejši so programi, kjer posameznik uspe vzpostaviti daljšo abstinenco, ki vključujejo učenje življenjskih veščin, kjer sodeluje družina, in ki zagotavljajo oskrbo po končanem zdravljenju. Glede na zahtevnost in kompleksnost digitalnih zasvojenosti je zdravljenje v komunah, pogosto edino, ki je smiselno, saj omogoči vzpostavitev in vzdrževanje abstinence, kar je za omenjene zasvojence nujno potreben in v zunanjem odprtem programu, nedosegljiv cilj. Za zasvojene je dokaj značilno, da imajo travmatično preteklost v obliki psihičnih, fizičnih in spolnih zlorab ali pa pretirane razvajenosti. Posamezniki tako ne zmorejo obvladovati stresnih situacij in imajo nizko frustracijsko toleranco, so nesamozavestni, imajo zelo slabo samopodobo in samospoštovanje, niso zmožni komunikacije, prezirajo socialne norme, so sanjavi in predvsem nagnjeni k lagodnemu načinu življenja in iskanju užitkov. Terapevt Miha Kramli meni: »Ni potrebno poudarjati, da je za spremembo omenjenih lastnosti potrebno večletno zdravljenje, kjer je poudarek na spreminjanju življenjskega sloga in vrednot.«

 Dr. Uroš Perko na podlagi analiz meni: »Abstinenčna kriza digitalnih zasvojencev je dolgotrajnejša, saj so še dolgo po vključitvi v zdravljenje v svojem svetu in bežijo v sanjarjenje. Ne razumejo koncepta pravil in se niso sposobni držati reda ter opravljati, običajno že najlažjih, fizičnih opravil. Ravno zato potrebujejo dolgotrajno in ustrezno zdravljenje. Komune so pri tem uspešne, ker nudijo večletno obravnavo, saj je glavni  poudarek na spreminjanju življenjskega sloga in vrednot.«

 

Več informacij:

Zvonko Horvat Žnidaršič, strokovni vodja programa Skupnost Srečanje

horvatzvone@gmail.com; 00386 3 606 066

Dr. Uroš Perko, koordinator Informacijsko-svetovalne pisarne Ajdovščina

uros.perko@siol.net; 00386 31 828 783

 

SIMPOZIJ je podprla Mestna občina Nova Gorica.