NIJZ vabi na Festival duševnega zdravja 2023.

»V skrbi za duševno zdravje ljudi« želimo na Nacionalnem inštitutu združiti moči vseh, ki delamo na področju duševnega zdravja v Sloveniji. Za podrobnejša pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu mira@nijz.si.

Za udeležbo na predavanjih in delavnicah je potrebna predhodna prijava,
ki jo lahko opravite na naslednji povezavi.

V letu 2023 je duševno zdravje visoko na prednostni lestvici na področju javnega zdravja v Sloveniji, pa tudi v ostalih državah članicah Evropske unije.

Da bi prebivalkam in prebivalcem Slovenije približali področje duševnega zdravja in dvignili ozaveščenost o pomembnosti duševnega zdravja, ki je mnogo več kot zgolj odsotnost bolezni, pripravljamo prireditev, na kateri bodo obiskovalcem na voljo:

dejavnosti, ob katerih se bodo obiskovalci prireditve na štiridesetih stojnicah spoznali z raznolikimi programi in aktivnostmi na področju duševnega zdravja,
možnost pogovorov z osebami z lastnimi izkušnjami okrevanja po duševni stiski,
aktivnosti za zmanjšanje stigme na področju duševnega zdravja in duševnih stisk,
deset vsebinsko različnih predavanj o skrbi za duševno zdravje,
trinajst delavnic, na katerih bodo obiskovalci pridobili nekatere praktične veščine, ki jim bodo pomagale pri ohranjanju in krepitvi njihovega duševnega zdravja,
pogovori na temo duševnega zdravja.

Festival duševnega zdravja – Program Mira (zadusevnozdravje.si)