Informativni pogovori s kandidati se izvajajo v glavni pisarni v Ljubljani, Sprejemnem centru Bertoki ali na terenu, po predhodnem dogovoru s koordinatorjem programa.

Med pogovorom se želimo spoznati in seznaniti s kandidatom, kakor tudi z njegovimi svojci. Od njih pričakujemo, da postanejo del programa in so podporniki, tako pri sami odločitvi o vstopu, kot tudi med samim programom. Programa so, v obliki srečanj za svojce, deležni tudi sami.  Pomembno je, da se tako kandidat, kot njegovi svojci, seznanijo s programom Skupnost Srečanje in kolektivom, ki v njem deluje. Tako kandidat, kot njegovi svojci, se imajo preko informativnih pogovorov možnost pogovoriti s tistimi, ki so že zaključili program in njihovimi svojci.

Zainteresirani, ki želijo svoje težave reševati v programu Skupnost Srečanje, pred vstopom opravijo približno tri informativne pogovore. Na njih, poleg podrobnejše analize stanja kandidata, dobijo tudi vse potrebne informacije o programu in postopku vstopa.

Med informativnimi pogovori mora kandidat urediti določene obveznosti kot so: osebni dokumenti, odprava najnujnejših zdravstvenih težav, urediti morebitne obveznosti s sodstvom …

Posamezniku posredujemo vse potrebne informacije o programu, hkrati pa se tudi sam predstavi. Glede na ugotovljene probleme, težave in stiske skupaj začrtamo primerno pot socialne rehabilitacije.

V kolikor se problema ne da rešiti v okviru našega programa, posameznika usmerimo na institucije, ki so za to usposobljene.