STRUKTURA PROGRAMA

Program je namenjen celoviti psihosocialni obravnavi posameznikov, ki so se znašli v stiski, povezani z uživanjem prepovedanih drog in drugih oblik zasvojenosti (kemičnih in nekemičnih), lahko tudi v različnih kombinacijah.
Preko različnih vrst spremljanja, vodenja, strokovnih delavnic in terapevtskega dela, lahko udeleženci programa sprejmejo odločitev za življenje brez drog, alkohola ali drugih škodljivih substanc in se vključijo v celodnevno večmesečno obravnavo.
Osebe, ki jim je program namenjen, so zaradi dolgoletnih težav z zasvojenostjo socialno izključene, stigmatizirane in diskriminirane. Program jim ponuja takojšnjo in učinkovito pomoč in je prilagojen posamezniku, njegovim potrebam in zmožnostim. Program je odprt za širok krog ljudi s tovrstnimi težavami. V okviru programa se nudi strokovna pomoč in podpora tudi svojcem.

KAKO deluje program Skupnosti Srečanje?

Program Skupnost Srečanje deluje na temeljni ugotovitvi:
Droga ni osnovni problem, resnični problem je človek, ki se ne zna in ne zmore pravilno orientirati. Današnji način življenja mlademu človeku ne daje jasnih usmeritev, jasnih norm, vrednot, ampak ga pušča brez osnov za lastno osebno zorenje. Skupnost ti pomaga odkriti samega sebe, nove navade, nove vrednote – in končno, podal se boš na pot, kjer boš glavni pobudnik ti sam. V skupnosti ti želijo resnično pomagati, in to tudi zmorejo tisti, ki so se rešili bremena drog in se osebno srečali z izkustvom ljubezni in ne-odvisnosti.
Več o tem preberite v: Don Pierino Gelmini: Tebi, tankočutni človek; Tako preprosto (kliknite na povezavo)

KDO lahko vstopi v Skupnost Srečanje?
Program Skupnosti Srečanje je namenjen predvsem urejanju in rehabilitaciji vseh vrst odvisnosti, tako kemičnih (prepovedane droge, alkohol, zloraba zdravil …) kot tudi nekemičnih (hazardiranje, prekomerna raba računalnika in telefona, spletnih aplikacij, zasvojenosti z odnosi, seksualnostjo, računalniškimi igricami …).
Za vstop v program etična, rasna in verska pripadnost niso pomembne. Edini pogoj, ki ga posameznik mora izpolniti pred vstopom v skupnost, je želja po spremembi svojega življenjskega sloga in pripravljenost na tem trdo delati.
Vzporedno z življenjem in delom posameznika v skupnosti se doma in v sami skupnosti nudi pomoč tudi njihovim staršem, otrokom, partnerjem, sorodnikom, prijateljem …
Program uporabniku pomaga pri:
• oblikovanju pozitivne samopodobe in odkrivanju svojih sposobnosti in talentov,
• spremembi načina življenja (vzpostavitev abstinence, osebnega reda, higiene, delovnih navad ipd. …),
• izboljšanju družinskih vezi, širjenju socialne mreže, reintegraciji,
• predelavi negativnih življenjskih izkušenj

S programom se v okviru preventivne dejavnosti vključujemo v prizadevanja za zmanjševanje zlorabe drog med mladimi in v osveščanje strokovne in širše javnosti o kompleksnosti problematike zasvojenosti.