Kaj je zasvojenost?
Zasvojenost je zdravstveno stanje človeka, ko ta zahteva podporo, snov ali okolje, ne glede na ovire ali posledice. V grobem se deli na fizično in psihično zasvojenost.
Od leta 2010 so na seznamu diagnoz tudi nekemične ali vedenjske zasvojenosti.
Kemična zasvojenost lahko nastane ob uporabi v slovenski družbi “dovoljenih” (cigareti, nikotin, kofein, predpisana zdravila, alkohol …) in nedovoljenih drog (marihuana – THC, kokain, heroin, LSD, metamfetamini, speed …).
Nekemična zasvojenost pa ima bistveno več oblik zasvojenosti. Najbolj znane so: zasvojenost od iger na srečo (kompulzivno hazardiranje) in tvegano podjetništvo, zasvojenost s sodobnimi elektronskimi mediji (računalniške igrice, internetna pornografija, internetno hazardiranje, socialna/ družabna omrežja), zasvojenost s hrano, odvisnost od odnosov, od destruktivnih odnosov, deloholizem, zasvojenost z romantičnim sanjarjenjem, s pretirano telesno aktivnostjo, kompulzivno trošenje denarja, potrošništvo in zadolževanje, zasvojenost z duhovnostjo, s seksualnostjo (oz. seksualna anoreksija) in vedenji z visoko stopnjo tveganja, z močjo, izgledom telesa … V klasifikaciji so našteli kar 55 oblik nekemičnih zasvojenosti.

Je v komuni možno postopoma zniževati terapijo?
Ne. Program Skupnost Srečanje je visokopražni program. Z vstopom vanj uporabnik preneha z jemanjem vseh psihoaktivnih snovi in terapij. Izjeme so nekatera zdravila, ki jih morajo uporabniki jemati po navodilih zdravnika oz. psihiatra. 

Se mora uporabnik pred vstopom v komuno sam detoksicirati?
Ne. Ker se zavedamo da nekateri psihično niso dovolj močni, da bi to opravili sami, se med informativnimi razgovori pogovorimo in poiščemo najboljšo možnost za take primere. Možna je tudi detoksikacija v sodelovanju z nekaterimi drugimi inštitucijami, s katerimi sodelujemo.

Je par mesecev bivanja v komuni dovolj?
Ne. Hitre rešitve ne obstajajo.  V parih mesecih se telo zgolj detoksicira, očisti škodljivih snovi in si opomore.  Način in vzorci razmišljanja, ki so temelj za neodvisno življenje, pa se v samo parih mesecih ne morejo spremeniti v zadostni meri.

Kaj je potrebno urediti pred vstopom v komuno?
Urediti osnovno zdravstveno stanje, predvsem najnujnejše posege pri zobozdravniku.
Pridobiti denarno socialno pomoč.
Morebitne ostale zadeve se dogovorijo na informativnih sestankih pred vstopom.

Ali je Skupnost Srečanje verska komuna?
Ne. Kljub temu, da je bil ustanovitelj programa, Don Pierino, katoliški duhovnik, program ni versko zastavljen. Sprejema pripadnike vseh verskih prepričanj kakor tudi ateiste. Po želji se jim, glede na zmožnosti programa, omogoči tudi opravljanje verskih praks.  V preteklosti so bili v program Skupnost Srečanje vključeni tako ateisti kot tudi katoličani, muslimani, pravoslavci, protestanti, pripadniki hare krišna …

Je komuna plačljiva?
Da. Ekonomska cena oskrbnine v letu 2023 trenutno znaša 352,00 EUR. Uporabniki, ki niso upravičeni do denarne socialne pomoči, krijejo znesek mesečne oskrbnine sami.

Ali so uporabniki marihuane (trave) tudi odvisniki?
Marihuana sama po sebi ne povzoča fizične zasvojenosti, je pa problematično, ko posameznik noče, ne zna oz. ne zmore več delovati brez nje. Običajno se nanjo sklicujejo, da jim pomaga pri osredotočenosti in sproščenosti. Problem so snovi, ki jih prodajalci dodajajo marihuani in pa vedno večja vsebnost THC-ja v njej. »Trava« v času hipijev je imela okoli 2 % THC-ja, v sedanjem času pa redno dosega vsebnost okoli 24 %.
Uporaba marihuane lahko pri posamezniku tudi sproži psihične težave, ki bi sicer lahko ostale v obsegu, nemotečem za »normalno« življenje.
Rabe marihuane v medicinske namene in njenega rekreativnega uživanja ne smemo mešati!

Je udeležba svojcev na skupinah za svojce obvezna?
Program Skupnost Srečanje vzporedno z delom na uporabniku dela tudi s svojci.  Uporabnik tekom programa dozoreva in se osebnostno spreminja, zato morajo svoj odnos do njega spremeniti tudi svojci. Če se svojci ne udeležujejo skupin, uporabnika ne smejo obiskovati in z njim imeti rednih tedenskih telefonskih klicev.