Na informativnih pogovorih se kandidatu, glede na obseg njegovih težav predlaga optimalno rešitev. Glede na vsakega posameznika se izdela individualni načrt vstopa. Ker je abstinenca za vstop nujno potrebna, jo je potrebno na nek način vzpostaviti. O detoksikaciji in najprimernejših možnostih zanjo se dogovorimo za vsak primer posebej.
V nekaterih primerih se kandidata, za katerega se oceni, da bi bilo to zanj potrebno, najprej usmeri v Celodnevni pripravljalni terapevtski center Višnja Gora.

Edini pogoj, ki ga posameznik mora izpolniti pred vstopom v skupnost, je želja po spremembi svojega življenjskega sloga. Želja živeti življenje brez zasvojenosti pomeni tudi to,  da si mora hkrati želeti spremeniti samega sebe, navade in odnose z drugimi. Za dosego tega mora biti pripravljen tudi trdo delati.

S tem namenom poskušamo posameznika motivirati in opogumiti za ta pomemben korak.

Glede na vse informacije zbrane na pogovorih, njegovi osebni situaciji in zmožnostih ter glede na zgodovino zlorabe drog  in druge okoliščine, se strokovni tim, z namenom, da je prehod v komunsko življenje zanj kar najmanj naporen, odloči v katerega od centrov bo posameznik vstopil.

KONTAKT