Reintegracija je pomoč pri vključevanju v družbo po zaključku programa Skupnost Srečanje. Gre za utrjevanje navad in izkušenj, ki jih je posameznik pridobil v skupnosti in za preizkušanje naučenega v domačem okolju.  Za krajše obdobje (do enega leta) je možna tudi nastanitev. Skupaj s posameznikom iščemo odgovore, ki so vezani na:

  • oblikovanje novega, drugačnega odnosa do staršev in sorodnikov,
  • partnerski odnos,
  • ustvarjanje lastnega doma,
  • vzpostavitev stabilne socialne mreže, pomoči,
  • pomoč pri šolanju, izobraževanju,
  • iskanje zaposlitve,
  • vključitev v delovne procese Skupnosti Srečanje in druge programe Zavoda Pelikan – Karitas.