Informativno-svetovalna pisarna Ajdovščina je del programa Skupnost Srečanje, ki deluje znotraj
Zavoda Pelikan – Karitas. Delovanje Informativno-svetovalne pisarne podpira  Občina Ajdovščina v
okviru  programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem.

Glavno vodilo Skupnosti Srečanje, je pogled na težave z odvisnostjo in sicer, da odvisnost ne vodi v
napačno življenje, temveč da napačno življenje vodi k odvisnosti. Iz tega razloga se v Skupnosti
Srečanje trudimo, da bi odvisnikom in njihovim bližnjim pomagali, da zaživijo odgovorno in
dostojanstveno življenje. Dejansko jim pomagamo, da spoznajo veselje in mir. Podpiramo jih v iskanju
tistih občutkov sreče, ki so jih prej iskali v kemični ali vedno pogosteje nekemični odvisnosti. Lažna
uteha jih je pripeljala v pekel odvisnosti iz katerega se lahko rešijo le s pomočjo usposobljene in
podpirajoče okolice.

Odvisnost je bolezen telesa in duše, zato so programi zdravljenja dolgotrajni in vključujejo tudi svojce
odvisnika. Prav svojcem je namenjena skupina, ki poteka vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.00 uri v
prostorih informacijske pisarne v Rizzatovi vili, na Goriški ulici 17 v Ajdovščini. Skupina je namenjena
je svojcem tistih, ki se trenutno zdravijo v komunah, kakor tudi ostalim, ki imajo težave v družini
zaradi zasvojenosti bližnjih.

Z mesecem avgustom 2018 sem z delom v informativno-svetovalni pisarni pričela Silva Pavlin. Imam
družboslovno izobrazbo in zaključen uvodni študij psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Izkušnje na področju odvisnosti sem si pridobila v času ko sem delala v sprejemnem centru za
komune v Bertokih. Imela sem tudi to čast, da sem se lahko učila iz dolgoletnih izkušenj duhovnika
Franca Prelca, ki je omogočil, da se tudi v Sloveniji lahko odvisniki zdravijo v terapevtskih skupnostih.
Že več kot 20 let se zavzema za odvisnike in njihovo ponovno vključitev v družbo, kot zdravih in
odgovornih ljudi. Učila sem se tudi pri vodji programa v Bertokih, ga. Barbaro Žgajnar. Izkušnje
zdravljenja v terapevtski skupnosti mi je v zanimivih pripovedih približal nekdanji odvisnik in
uporabnik Don Pierinove komune v Italiji, Brane. Lahko se pohvalimo, da z lekcijami, ki jih je pridobil s
svojo težko izkušnjo še vedno pomaga drugim in dela kot laični terapevt pri Skupnosti Srečanje.
Srečanja svojcev potekajo vsak prvi četrtek v mesecu v Ajdovščini. Naslednje bo 6.9. ob 18.00 uri v
prostorih Rizzatove vile. Tudi svojci se poglabljajo vase in pripravljajo na povratek svojih dragih, ki se
v tem času trudijo, da spremenijo način življenja in razmišljanja.

Za vse informacije in pogovore je pisarna odprta vsak torek od 9.00-12.00 in četrtek od 16.00-20.00.
Sicer pa se lahko z vprašanji in stiskami nemudoma obrnete namr tudi prek telefona na številko
informacijsko-svetovalne pisarne 030-646-946.

V informacijski pisarni aktivno sodelujemo z ostalimi socialnovarstvenimi programi v okolici.
Izvajamo preventivne dejavnosti in delavnice, s katerimi poskušamo preprečiti, da bi se mladi izgubili
v peklu odvisnosti.

V četrtek 13.9. ob 18.00 uri ravno tako na Goriški 17, bomo uvedli samopomčno skupino za
odvisnike, ki si želijo boljšega življenja.

V sklopu preventivnih dejavnosti bo z mesecem oktobrom pričela z delovanjem samopomočna
skupina za vse, ki imajo težave v družini in v partnerskih odnosih. Nanjo so vabljeni vsi, ki želijo doseči
boljšo kakovost življenja, deliti svoje stiske z drugimi in iskati rešitev iz njih. Priznati svoje težave in o
njih spregovoriti je znak moči in pripravljenosti na osebno rast. Zavedati se svojih težav in si jih
priznati, ter pričeti iskati rešitve kaže na to da se je pot duhovnega zorenja že pričela.

Predstavitev namenoma ni izčrpna, zato ste vljudno vabljeni vsi, ki bi vas zanimalo še kaj glede
delovanja informacijske pisarne, da se zglasite na Goriški ulici 17, pokličete na 030-646-946 ali pišete
na pelikan.ajdovscina@gmail.com.