Priporočamo v branje:

Peter Topić, certificirani terapevt za seksualno zasvojenost, terapevt transakcijske analize, diplomirani socialni delavec in ustanovitelj ter direktor Inštituta za zasvojenost in travme v Ljubljani v knjigi opiše in govori o tem kaj zasvojenost s seksualnostjo je, njeno zgodovino, razumevanje in znake zasvojenosti s seksualnostjo, vedenjske vzorce in mite ter zmote, ki se pojavljajo pri ljudeh. To delo, zasvojenost s seksualnostjo predvsem strokovno poveže s samo zasvojenostjo, njenim nastankom in posledicami ter dejavniki tveganja. V 5. in 6. poglavju govori o razvoju možganov: o nevroznanosti in prihoterapiji zasvojenosti ter o nastanku travm in povezavah zasvojenosti in travme. Glavna vsebina knjige je res zasvojenost s seksualnostjo, kjer med drugimi piše poleg vsega naštetega tudi o ženskah in zasvojenosti, partnerjih zasvojenih, nasilju in kaznivih dejanjih ter iskanju ustrezne pomoči, vendar pa je rdeča nit knjige v večji meri zasvojenost sama, kjer lahko bralec najde veliko strokovne podpore in razlage kako do zasvojenosti sploh pride, kdaj govorimo, da je oseba zasvojena in kako lahko zasvojena oseba prekine svojo odvisniško življenje. Med drugimi v knjigi opiše ciklus zasvojenosti (sistem zasvojenosti), posledice zasvojenosti na večih ravneh, na kratko razloži delovanje možganov in njihovo sestavo ter sisteme nagrajevanj, kateri so pri zasvojenosti pomemben vidik razumevanja same zasvojenosti. Večje poglavje nameni spominom ter travmam in zasvojenosti povezani s tem. Zadnje poglavje naslovi na iskanje ustrezne pomoči – napiše priporočilo za strokovnjake, ki bi se pri svojem delu srečevali z zasvojenimi s seksualnostjo, o okrevanju, oblikah terapije, izbiri terapevta, individualni, partnerski in skupinski terapiji.

Knjiga je napisana kot priročnik za zasvojene in njihove svojce ter za strokovnjake, ki delajo na področju zasvojenosti. Povzame strokovne članke in definicije zasvojenosti, obravnava vse ključne razloge za zasvojenost, poda strokovne razlage, skupaj s primeri iz prakse. Knjiga je berljiva ne glede na stopnjo znanja in strokovne podlage o temah zasvojenosti, travm, nevroznanosti in psihoterapije.

Ekipa Skupnosti Srečanje bere za vas!