Komune programa Skupnost Srečanje, ki ga po metodi don Pierina Gelminija v Sloveniji izvaja Zavod Pelikan – Karitas, so visokopražni program za tiste, ki so motivirani za opustitev uživanja prepovedanih psiho aktivnih snovi.
Osnovni princip je temeljna sprememba življenskih navad odvisnikov, od katerih se  zahteva, da razvijajo samostojnost, odgovornost in vztrajnost z kar je potrebno veliko samopremagovanja. Pomembna terapevtska sredstva, med ostalimi, so fizično in intelektualno delo, zahteva se disciplino in red ter spejemanje osebne odgovornosti, brez katerih ni osebnega rasti.
Posameznik v komuni ne more pričakovati, da bodo zanj skrbeli, ampak se mora sam naučiti skrbeti zase in za druge.

Skupnost ni samo v imenu, skupnost se v komuni živi. Temeljno načelo skupnosti je, da se lahko vsakdo spremeni, skupina močno pospeši spremembe, posameznik pa ne more napredovati, brez da vključi druge v svoj napredek. Osnovni pricip je socialno učenje, zato so odnosi so  intenzivni, kar pa nedvomno prispeva k pospešenem spreminjanju odvisniškega vedenja in sprejemanju aktivne vloge v življenju.
Temeljni program komun je samopomočna skupina, zaposleni sodelujejo v procesu kot strokovni ali laični delavci in izvajajo podporne aktivnosti za uporabnike.
Vodja programa Skupnost Srečanje zato pravi: ” Za vse zgoraj našteto pa moraš imeti veliko poguma, da se začneš soočati s samim seboj in si sposoben sprejeti resnico o sebi. Prav tako pa tudi poštenost in pravičnost, da začneš. vztrajaš in tudi zaključiš obračun z drogo, preteklostjo in samim sebo. Zato Skupnost Srečanje ni “hotel mama”, pa tudi ne “hotel Komuna”.”

Vir slik: agata822 izPixabaya