Kaj so glavni izzivi komun Skupnosti Srečanje?

#25Srečanjzživljenjem

2.1. PRIPRAVA

Začetna faza programa Skupnost Srečanje so priprave na vstop. Kandidat namreč iz komune ne bo mogel urejati in reševati določenih problemov. Priprave začnemo s prvim pogovorom in vzpostavitvijo stikov s svojci. Opredelimo probleme in možnosti njihovo reševanja v programu. Pri drugem pogovoru preverimo motivacijo in osebno odločitev za vstop. Dogovorimo se za ureditev osebnih zadev: dokumentov, nujnih zdravstvenih, zaposlitvenih in družinskih zadev (stiki z otroki, preživnina) ter ureditev financiranja oskrbnine. Aktivni uživalci drog sami ali v ustrezni ustanovi opravijo razstrupljanje in vzpostavijo abstinenco. Pred vstopom izpolnimo sklenemo terapevtski dogovor, predstavimo uvajalni del programa in določimo lokacijo.

2.2. PRED VSTOPOM

Sodelovanja svojcev je izjemno pomembno. Za ureditev odnosov in reševanje problemov odgovorni vsi: odvisnik/ca, njegova starša in druge ključne bližnje osebe. Čeprav so pobudnice vključitve običajno matere imajo pomembno vlogo tudi očetje. Važno je, da sodelujeta oba tudi, če sta razvezana oz. ne živita skupaj. Sodelovanja ni lahko vzpostaviti (občutki krivde, izključenosti, zamere, lastne pomanjkljivosti…) a program je lahko uspešen le, če sodelujejo vsi vpleteni. Svojcem pomagamo razumeti pomen in način sodelovanja. Oblike so različne: individualna srečanj in pogovori, skupine za svojce in terapevtski obiski v komuni. Tudi zanje velja: »Naredi tudi stvari, ki jih sedaj ne razumeš, razumel jih boš pozneje«

2.3. VSTOP

Osnovni pogoj, ki ga vsak kandidat za Skupnost Srečanje mora izpolniti, je pripravljenost opustiti vedenja, ki so povezana z zlorabo drog in spremeniti dosedanji stil življenja. To pokaže z vzpostavitvijo treznosti in odločitvijo za vstop. Po spoznavnem obdobju, preko osebnih in skupinskih pogovorov ter praktičnega življenja, s strokovnim delavcem oblikujeta individualni program dela. Osebni spremljevalec ga z osebnim zgledom vodi skozi težave, vliva zaupanje v program in, skupaj z drugimi v skupini, skrbi za varno in spodbudno okolje, ki mu omogoča hitro prilagoditev načinu življenja v centru.

2.4. SODELOVANJE S SVOJCI

Vzporedno z vključitvijo uporabnika v program Skupnost Srečanje, se začne tudi sodelovanje in delo s svojci. Ti so bili že v začetku priprav povabljeni k aktivnemu sodelovanju, ki je za uspešnost programa izjemnega pomena. Svojci sodelujejo z obiski, telefonskimi klici in pisanjem pisem. Pri soočanju in predelovanju problemov v zvezi z zasvojenostjo svojca in odnosi v družini jim je lahko v pomoč in oporo podporna skupina pod vodstvom strokovnih delavcev.  Tam lahko izmenjajo lastne izkušnje, preverijo in popravijo svoja dosedanja ukrepanja in se pripravijo za ustreznejše ukrepanje in ravnanje v času obiskov  ter pomembnih dogodkov v programu. Poleg sodelovanja v skupini imajo tudi možnost individualnih pogovorov in spremljanja.

2.5. REINTEGRACIJA 

Reintegracija je zaključni del programa, namenjena pomoči pri vrnitvi v vsakdanje življenje. Ima tri stebre: nastanitev, izobraževanje oz. poklicno usposabljanje ter zaposlitev. Pomembno je tudi kvalitetno preživljanje prostega časa. Soočiti se je treba z izzivi življenja.  Socialno okolje brez droge je utopija, zato udeležencu pomagamo, da bo uveljavil izoblikovano stališče do drog, znal prepoznati nevarnost recidiva in se mu znal izogniti. Reintegracija je v prvi vrsti namenjena tistim, ki uspešno končajo program Skupnosti Srečanje. Za tiste, ki programa ne dokončajo, pa so možne druge oblike pomoči podpore in  svetovanja.

Vir slik: Monika Baechler, Pixabay in lastni arhiv