Spodnje besedilo je pripravil in predstavil sodelavec Skupnosti Srečanje, ALojzij Štefan, dne 14. novembra 2021 ob otvoritvi in blagoslovu novih prostorov Skupnosti Srečanje v župnišču.

Hvala vsem sodelujočim in župniku Marku, za vso pomoč in pripravljenost za sodelovanje v preteklosti in še za naprej.

————————————————————————————————–

Spoštovani župljani župnije Šmartno ob Savi, cenjeni župnik in
prijatelj Marko, drage sestre in bratje!

Na vaš župnijski praznik, vas prisrčno pozdravljam v imenu sodelavcev Skupnosti Srečanje, Od 1. oktobra letos (2021) v vaši župnijski hiši namreč deluje pisarna Skupnosti, priročno skladišče ter skupni prostor (dvorana Karitas), ki je namenjen srečanjem skupin za svojce ter pogovorom z njimi in kandidati za vstop v program.
Zelo smo vam hvaležni, da ste nas sprejeli in hvaležni, seveda, v prvi vrsti upravitelju župnije g. Marku, da je bil tako potrpežljiv in odprt za vse dogovore okoli našega prihoda in ureditve prostorov.

1. KDO SMO?
Skupnost Srečanje je ustanovil don Pierino Gelmini. V Sloveniji je prisotna že več kot 30 let. Prvi center smo odprli januarja 1995, v Novi Gorici. Deluje v okviru Zavoda Pelikan – Karitas, in izvaja program namenjen pomoči odvisnikom, ki so se odločili, da bodo trajno prenehali z uživanjem drog in spremenili dosedanji način življenja ter njihovim svojcem. Skupnost Srečanje je na kratko šola življenja v skupnosti, je ponovno srečanje s seboj in z življenjem. V komuni lahko spoznajo sebe, prepoznajo svoje probleme in najdejo ustrezne rešitve. Pri tem jim pomagamo strokovni delavci in osebe z lastno izkušnjo. Po končani komuni, ki traja do dveh let, se program nadaljuje z reintegracijo kot pomoč posamezniku pri vrnitvi v vsakdanje življenje.

2. KJE DELUJEMO?
Priprave na vključitev potekajo v informativno – sprejemnih pisarnah tu v
Šmartnem, v Ajdovščini, v Lazarjevem domu Škofijske karitas Murska Sobota in v
humanitarnem centru ŠK Celje v Vrbju pri Žalcu. Na teh lokacijah delujejo tudi
skupine za svojce. Daljše priprave za vstop z nastanitvijo so mogoče v našem
Terapevtskem centru v Višnji Gori. Reintegracija z nastanitvijo pa trenutno poteka v
Bertokih (Karitas Koper) kjer, pod vodstvom msgr. Franca Prelca, deluje tudi
najstarejša skupina za svojce. Komunski del programa z nastanitvijo pa poteka v
centrih na Kapeli v Novi Gorici, v Vremskem Britofu, blizu Divače, v Čadrgu nad
Tolminom in na Razborju pod Lisco pri Sevnici. Informativne pogovore in srečanja s
kandidati in njihovimi svojci pa opravljamo tudi na terenu. Več informacij seveda
lahko najdete na naši spletni strani skupnost-srecanje.si in na FB profilu.

3. KAJ JE PRAVZAPRAV KOMUNA?
Komuna je kraj celostne osebnostne rasti in »odprto pristanišče« za vsakogar, ki je v
težavah, povezanih z odvisnostjo. Je skupnost vrednot, in zavzetega dela na sebi, je
kraj, kjer je delo vrednota, terapija in preživetje. Je skupnost ljudi (od 3-10), ki iščejo
smisel in zdravo pot v življenje, gradijo kvalitetne odnose in s pomočjo strokovnih in
laičnih delavcev napredujejo na duhovnem, duševnem in telesnem področju. Je tudi
kraj druženja, športa, ustvarjalnih aktivnosti, branja, skupinskih in osebnih
pogovorov. Udeležence programa vsakih 14 dni lahko obiščejo njihovi najožji svojci.
Večkrat na leto imamo tudi praznovanja Skupnosti, ko povabimo tudi druge prijatelje
in znance ter in podpornike programa.

4. KAKO POTEKA PROGRAM KOMUNE?
Priprave, ki trajajo od 3- 6 tednov, začnemo s prvim pogovorom in vzpostavitvijo
stikov s svojci. Opredelimo probleme in možnosti njihovo reševanja v programu. Pri
drugem pogovoru preverimo motivacijo in osebno odločitev za vstop. V nadaljevanju
se dogovorimo se za ureditev osebnih zadev: dokumentov, nujnih zdravstvenih,
zaposlitvenih in družinskih zadev (stiki z otroki, preživnina) ter ureditev financiranja
oskrbnine. Aktivni uživalci drog sami ali v ustrezni ustanovi opravijo razstrupljanje in
vzpostavijo abstinenco. Pred vstopom izpolnimo sklenemo terapevtski dogovor,
predstavimo uvajalni del programa in določimo lokacijo. Osnovni pogoj za vstop je
pripravljenost opustiti vedenja, ki so povezana z zlorabo drog in spremeniti dosedanji
stil življenja. Vzporedno z vključitvijo uporabnika v program Skupnost Srečanje, se
začne tudi sodelovanje in delo s svojci. Sodelovanja svojcev je izjemno pomembno.
Program je lahko uspešen le, če sodelujejo vsi vpleteni. Oblike njihovega
sodelovanja so različne: od individualnih srečanj in pogovorov in terapevtskih
obiskov v komuni do podpornih skupin pod vodstvom strokovnih delavcev. Tam
lahko izmenjajo lastne izkušnje, preverijo in popravijo svoja dosedanja ukrepanja in
se pripravijo za ustreznejše ukrepanje in ravnanje v času obiskov ter pomembnih
dogodkov v programu. Zaključni del programa je reintegracija, ki je namenjena tistim,
ki končajo osnovni program z nastanitvijo. Pomagamo jim pri izobraževanju oz.
poklicnem usposabljanju ter vključevanju na trg dela. Pomembno je tudi kvalitetno
preživljanje prostega časa. Za tiste, ki programa komune ne dokončajo, pa so možne
druge oblike pomoči podpore in svetovanja.
Vsebina in filozofija programa pomoči je zapisana v knjižici: TAKO PREPROSTO, ki
jo lahko vzamete na mizici za tisk ali pa v naših prostorih, ki jih bomo po sv. maši
blagoslovili.

Naj sklenem: Za vsakega, posebno za tiste, ki imajo težave zaradi zasvojenosti, so
vrata Skupnosti odprta. Vsakemu lahko uspe, če mu seveda ni žal časa in napora,
kajti: Kolikor boš dal toliko boš prejel in Kar delaš, delaš za svoje dobro.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da za celostno ozdravljenje potrebujemo tudi pomoč
od zgoraj, kajti zasvojenost je, žal, trdovratna in zapletena motnja, ki prizadene celo
osebo in še marsikoga okrog nje. Zato vas za prosim, da kolikor morete, tudi z
molitvijo podprete naše delo in napore. Hvala vam!